Мушовири академ (Эдвайзер)-и дарачаи 1-ум

607

Шодии Бек, мушовири академи факултети геологияи ДМТ, муаллими калон

Шодии Бек соли 2012 факултаи геологияи Донишгохи давлатии миллиии Точикистон (хозира Донишгохи миллии Точикистон)-ро хатм намудааст. Солхои 2012 то 2014 дар кафедраи минералогия ва петрография ба сифати Лабранти калон коркардааст, ва аз соли 2014 ба ассисенти кафедраи минералогия ва петрография гузаронидашуд.  Соли 2014 бо пешбарии Комиссияи атестатсионии давлати хамчун унвончў ба шуъбаи докторантура ва аспирантураи ДМТ дохил шудам. Рисолаи номзадиаам доир ба мавзуи «Минералого-термобарогеохимические особенности образования магматогенного медно-никелевого месторождения Гишун (Северный Памир)» бахшида шудааст. Шодии Бек соли 2019 дар вазифаи мушовири академи (Эдвайзер)-и дарачаи якум, муаллими калони кафедраи минералогия ва петрография кору фаолият карда истодааст. Номбурда аз соли 2014 дар ин дастур барномаи кори, мачмўи саволномахои тести бо чавобхо, руйхати адабиётхо оварда шудаанд, ки барои донишчўёни факултети географияи ДДОТ ба номи Садриддин Айни хело манфиат овар мебошад ва дар таълифу тахияи маколахои илми оиди мавзўъи илмиаам дар чандин конфронсу симпозиумхои хоричию дохили маърузахои илми намуда, зиёда аз бисту як маколаву фишурдахо доир ба кори илмиям рўи чоп овардаам. Шодии Бек, ки аз соли 2012 инчониб дар донишгои кор мекунад ва барои таёрнамудани мутахассисони сохаи геололгия сахми босазое гузоштааст. Шодии Бек дар корхои чамъиятии донишгох фаъолона иштирок мекунад, ў аз соли 2019 аъзои Шўрои олимони факултети геология мебошад,  

Телефон: 919-70-80-85    904-04-54-88  

E-mail:  Shodi_89 @bk.ru