Роҳбарият

Валиев Шариф Файзуллоевич, декани факултети геологияи ДМТ, доктори илмҳои геология ва минералогия, и.в.профессор

Валиев Шариф Файзуллоевич Соли 1986-1991 дар Донишкадаи политехники шаҳри Тула (Федератсияи Россия) таҳсил карда мутахассиси ихтисоси «муҳандиси сохтмони иншооти зеризаминӣ» гардидааст.

Валиев Ш.Ф. соли 1997 дар вазифаи муаллими калони кафедраи геология ва менеҷменти маъдану техникаи факултети геологияи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ба фаъолияти илмӣ-педагогӣ шурўъ кардааст. Тули солҳои 1998-2001 Валиев Ш.Ф. ҳамчун унвонҷўй таҳқиқоти илмӣ гузаронида, соли 2002 рисолаи номзадиашро дар мавзўи «Хокҳои мавзеъҳои коркарди маъданӣ ва баъзе роҳҳои барқароркунии онҳо» ҳимоя кардааст. Номзади илмҳои кишоварзӣ аз рўйи ихтисоси 03.00.27. «Хокшиносӣ», доктори илмҳои геология ва минералогия аз рўйи ихтисоси 25.00.08. Геологияи инженерӣ, яхшиносӣ ва грунтшиносӣ.

Муаллифи зиёда аз 80 асарҳои илмӣ, аз он ҷумла 4 монография, 4 китоби дарсӣ мебошад:

1. Валиев Ш.Ф. Тахриби ҷинсҳои кўҳи бо таркиш. Душанбе: Сино, 2020.- 200 с.

2. Валиев Ш.Ф. Сохтмони иншооти зеризаминӣ. Душанбе: Сино, 2020. – 205 с.

3.Валиев Ш.Ф., Ташрипов Қ.Қ., Асламов Б.Р. Асосҳои кўҳкорӣ. Душанбе: Сино, 2021.- 232 с.

4. Валиев Ш.Ф., Қодиров А.А. Асосҳои корҳои пармагарӣ Душанбе: Сино, 2021.- 159с.

5. Валиев Ш.Ф., Ниёзов А.С. Развитие горнопромышленных почв в Таджикистане и некоторые пути их восстановления. Душанбе: Дониш, 2003. 104с.

6. Валиев Ш.Ф., Ниёзов А.С., Муродов А.А., Ниёзшоев М.Ю., Таджибеков М., Талбонов Р.М., Ташрипов К.К., Ятимов Дж.С. Душанбе: Изд. ТНУ, 2005. -108 с. (интерн. ресурс:http:// www.twirpx.com/file/1242691/108 с.

7. Валиев Ш.Ф. Инженерно-хозяйственная трансформация кровли литосферы Таджикистана. Душанбе: Сино, 2014г. 218 с.

8. Валиев Ш.Ф. Ниёзов А.С., Ниёзов М.А., Разыков Б.Х., Салимов Ю.Ш. Особенности распространения антропогенной деградации почв Таджикистана и проблемы их восстановления. Таджикский национальный университет. Деп. в НПИЦентре01.04.2014 № 06(6857). Душанбе, 2014. 42с.

9. Валиев, Ш.Ф. Методические указания по курсу “Геоэкология” для студентов инженерно-геологической и горно-экономической специальностям [Текст]/Ш.Ф.Валиев.– Душанбе: ТНУ, 2007.–32 с.

10. Валиев, Ш.Ф. Рабочая учебная программа по курсу”Аэрология горных предприятий”. Душанбе, ТГНУ, 1997. 6с.

11. Валиев, Ш.Ф. Методические рекомендации по курсу “Физика горных пород и процессов” для студентов горно-геоогических специальностей [Текст]/Ш.Ф.Валиев.– Душанбе: ТНУ, 2011.–36 с.

12. Ш.Ф. Валиев, Г.В. Шарифов, А.А. Муродов, Ш.А. Бахриева, А.А. Қодиров, М.А. Ниёзов, Ш.Х.Одинаев; под ред.А.С.Ниёзова; Луғати мухтасари англисӣ-русӣ-тоҷикии геоэкологӣ [Краткий англо-русско-таджикский геоэкологический словарь], на тадж.языке [Текст]/ Таджикский национальный университет.– Душанбе: Ирфон.– 2013. – 122 с.

Валиев Ш.Ф. аз моҳи декабри соли 2009 то инҷониб  декани факултаи геологияи Донишгоњи Миллии Тоҷикистон, ҳамзамон раиси шўрои олимони факултети геологияро ба уҳда дорад.

 Аз соли 2020 Раисии Шурои диссертатсионии 6Д.КОА-053 назди факултети геология таъин гардидааст.

Зери роҳбарии Валиев Ш.Ф. панљ нафар  аспирантон рисолаи номзадиашонро бо мувафақият дифоъ карда сазовори дараҷаи илми гардидаанд:

  1. Андамов Раҷабалӣ Шамсович аз рўйи ихтисоси 25.00.08- Геологияи инженерӣ, яхшиносӣ ва грунтшиносӣ, номзади илмҳои геология ва минералогия.
  2. Бобохонов Фирдавс Шамсиддинович аз рўйи ихтисоси 25.00.27-Гидрологияи хушкӣ, захираҳои об, гидрохимия, номзади илмҳои техникӣ.
  3. Зиёев Ҷаҳон Шафиевич аз рўйи ихтисоси 25.00.07- Гидрогеолгия, номзади илмҳои геология ва минералогия.
  4. Каримов Алихон Аҳмадович аз рўйи ихтисоси 25.00.08- Геологияи инженерӣ, яхшиносӣ ва грунтшиносӣ, номзади илмҳои геология ва минералогия.
  5. Қодиров Акмал Аҳмадуллоевич аз рўйи ихтисоси 25.00.08- Геологияи инженерӣ, яхшиносӣ ва грунтшиносӣ, номзади илмҳои геология ва минералогия.

Декан – профессор Валиев Ш.Ф.