Кафедраи минерология ва петрография

Мудири кафедра – дотсент Талбонов Р.М.

Кафедраи минералогия ва петрография дар заминаи факултети илмҳои табиатшиносӣ бо ташаббуси доктори илмҳои геология ва минералогия, профессор, академики АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон Сороҷон Юсупова аввалин бор дари худро соли 1948 боз кард. Профессор Юсупова С.М.  нахустин мудири кафедра буданд. Дар ҳамон маврид дар ҳайати кафедра, ғайр аз профессор Сороҷон Юсупова, ассистентҳо Могаровский Владимир Виталевич, Кривощекова Нина Ивановна, Ҳасанов Абдураҳим Ҳасанович ба кор қабул карда шуда буданд. Аз соли 1956 дотсентон А.И. Проскурко ва В.И. Шестаков ба кафедра даъват шуданд. Дар кафедра, инчунин, хатмкунандагони факултети  геология А.Р. Файзиев (соли 1959), Л.М. Кроник (1960), К.В. Вазиров (1961), Н.А. Утекеев (1961), М.М. Мамадвафоев (соли 1965), М.Д. Ҷанобилов (1966), А.Н. Мамонтов (1970), Ф.Ш. Искандаров (1970), И.У. Раҳмонов (1970) ба кор қабул карда шуданд. Дар солҳои гуногун дар кафедра дотсент К.П. Янулов, ассистент ва муаллимони калон Ю.И. Яковец, И.И. Исмоилов, Д.А. Тошматова, Е.Б. Яковец кор карданд. Ба ҳайси лаборантҳои калону техникӣ дар кафедра Н.С. Коваленко, Г.И. Обертинская (1962-2009), З. Бахтова, Л.Л.  Рабинович, З.П. Қурбонова адои хизмат карда буданд. Аз соли 1966, баъди вафоти нобаҳангоми профессор С.М. Юсупова, роҳбарии кафедра ба зиммаи профессор Ҳасанов А.Њ. (1966-2003) гузошта шуд.

Дар  солҳои гуногун бо даъвати кафедра барои хондани лексия ва тайёр кардани кадрҳо академику профессорон аз шаҳрњои Москваю Ленинград, И.И. Бок, Ф.И. Волфсон даъват шуда буданд. Дар ин муддат шумораи олимону мутахассисони кафедра меафзояд. Аз ҷумлаи  онҳо А.Р. Файзиев – доктори илмҳои геология ва минерология, узви вобастаи АИ ҶТ солҳои тӯлонӣ сарварии факултетро бар душ дошанд. Минбаъд сарварии кафедраро Соњибов Ш.С. (2003-2004), Алидодов Б.А. (2004-2010), Фозилов Љ.Н. (2010-2017) ва аз соли 2017 то имрӯз сарварии кафедраро дотсент Талбонов Р.М. ба ӯҳда дорад. Имрӯз дар  кафедра профессор А.Њ. Њасанов, дотсентон Б.А. Алидодов, Ф.Ш. Искандаров, Љ.Н. Фозилов, муаллими калон Шодии Бек, ассистент Мирзомамадова М., мудири лаборатория Љалолова М.К. ва  лаборантон Авзалова Л.Х., Амиршоева Љ. кору фаъолият доранд. Аз соли  2000 кафедра барои тайёр намудани кадрҳои ҷавон аз рӯйи зерихтисосњои “Геологияи сангҳои  ќиматбаҳо ва ороишӣ”, «Аксбардорї ва љустуљўи конњои канданињои фоиданок» ихтисосмандонро тайёр мекунад. Мутахассисон-хатмкунандагони тахассусҳои кафедра имрӯзҳо дар соҳаҳои гуногуни геология дар Россия ва дигар шањрҳои Иттињоди давлатњои мустаќил ба ҷустуҷӯи конҳои маъдан машғуланд. Дар байни хатмкунандагони кафедра нафароне њастанд, ки дар Афғонистон, Сурия, Алҷазоир, Муғулистон ва ғ. ихтисосашонро такмил додаанд.

Дар кафедра шумораи синфхонаҳо ва озмоишгоњҳо, коллексияи минералҳо, кристаллҳо, маъданҳо ва инчунин, таҷҳизотњои озмоишӣ афзуда истодаанд. Аз ҷумла синфхонаҳои минералогия, петрография, геохимия, геологияи конњои канданиҳои фоиданок, литология, кристаллография, сангҳои ќиматбаҳо ва ороишӣ ба истифодаи толибилмон дода  шудааст. Дар асоси маводњои коллексионии кафедра осорхонаи геологӣ ташкил карда шудааст.

Дар кафедра, дар баробари корҳои таълимию методӣ, корҳои илмӣ низ пеш рафта истодааст. Китобҳои дарсї ва дастурњои таълимї бо забонњои тоҷикӣ ва русї ба табъ расонида шудаанд: «Основы геологии месторождений полезных ископаемых» (Њасанов А.Њ.), «Геологияи конњои канданињои фоиданок» (Алидодов Б.А., Фозилов Љ.Н., Оймуњаммадзода И.С.), «Хариташиносї бо асосњои топография» (Алидодов Б.А., Фозилов Љ.Н., Оймуњаммадзода И.С.), « Иќтисоди ашёи минералї» (Вазиров К.В., Фозилов Љ.Н., «Литология» (Фозилов Љ.Н., Алидодов Б.А.), «Геохимияи нафту газ» (Алидодов Б.А., Фозилов Љ.Н., Давлатшоева Љ.) «Таърих ва методологияи илмњои геологї» (Вазиров К.В., Фозилов Љ.Н.), «Геоморфология ва геологияи давраи чорякумин» (Талбонов Р.М., Муродов А.А.), “Тафсири мафњумњои геоморфологї” (Саидов М.С., Талбонов Р.М.) чоп  карда шуда, дастраси хонандагон гардидаанд.  

Дар кафедра барои тайёр кардани кадрњои илмї ањамияти хоса дода мешавад. Fарибмамадова С. соли 2018 рисолаи номзадиашро бо роњбарии профессор Њасанов А.Њ. дар Федератсияи Россия ва соли 2020 унвонљуй Ошурмамадов А.К. дар Институти геология, сохтмонї ба заминљунбї тобовар ва сейсмологияи АМИТ рисолаи номзадиашро бо роњбарии дотсент Алидодов Б.А. бо муваффаќият њимоя намуданд.

Хатмкунандагони кафедра метавонанд дар Саридораи геологияи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Институти геология, сохтмони ба заминљунбї тобовар ва сейсмологияи АМИТ, КВД «Нафту газ» кору фаъолият намоянд.